Implanty to obecnie bardzo dobra propozycja dla pacjentów z brakami zębowymi wszelkiego typu. Nie trzeba już niepotrzebnie szlifować własnych, zdrowych zębów aby znów posiadać wspaniały, pełny uśmiech! W mojej praktyce już od dawna stosujemy kilka wiodących systemów implantologicznych, których skuteczność jest bliska 97 %. Aby dowiedzieć się więcej o tym co to jest implant, proponujemy zapoznać się z poniższymi informacjami.

www.easthamiltondental.com

KTO MOŻE MIEĆ ZAŁOŻONE IMPLANTY?

 

Istnieją pewne kryteria doboru Pacjentów do tej metody. Przede wszystkim są to kryteria kostne ("dobra" jakość kości którą można wykorzystać jako stabilną bazę dla planowanej implantacji, oraz warunki zwarciowe, które pozwalają na skonstruowanie optymalnie dopasowanej korony, mostu lub protezy na implantach. Warunki te określa się indywidualnie na podstawie prostych badań radiologicznych (także TC - tomografii komputerowej).

 

Dziś wiedza nasza daje niezwykle szerokie możliwości takiego poprowadzenia leczenia, aby operować osoby, którym kiedyś odmawiano zakładania implantów. Jeżeli Pacjent jest ogólnie zdrowy, a krzepnięcie wynaczynionej krwi przebiega normalnie, to nie musi wykonywać żadnych specjalistycznych badań przed zabiegiem. Po prostu po wypełnieniu wywiadu medycznego, który analizuje lekarz, wyznaczany jest termin zabiegu. W  przypadku niezwykle dużego zaniku kości szczególnie w szczęce nie ma możliwości nawiercenia kości  i stabilnego umieszczenia implantu, wtedy Pacjent kwalifikowany jest do przeszczepu kości  , który odtworzy minimalne warunki dla implantów.

 

Pacjentami, którym nie rekomenduję implantów są Pacjenci z cięższymi postaciami chorób układu krwionośnego, nerwowego, hormonalnego i kostnego. Nałogowi palacze nie są odsyłani z kwitkiem, podchodzimy do tematu indywidualnie i często znajdujemy kompromis pomiędzy bezpieczeństwem leczenia a przyzwyczajeniami pacjenta zapraszam na konsultacje i indywidualna ocenę!

 

 

IMPLANTACJA KLASYCZNA - ETAPY

 

 1. BADANIE i PLAN LECZENIA

(KONIECZNOŚĆ POSIADANIA PANTOMOGRAMU)

 

Po zakwalifikowaniu Pacjenta do leczenia implantologicznego omawiam plan leczenia i szczegóły zabiegu oraz przeprowadzam dokładną kontrolę przyzębia i pozostałych zębów aby ustalić, czy ich stan pozwala na przeprowadzenie implantacji. Jeżeli jest konieczność wykonania dodatkowych badań (np. TC, badania krwi, opinie kardiologa lub innego specjalisty) to proszę Pacjenta o ich wykonanie.

 

Po dostarczeniu badań analizuje je i  jeżeli nie zmieniają w sposób zasadniczy ustalonego plany działania są wykorzystywane wyłącznie w celu wybrania najodpowiedniejszego planu postępowania leczniczego. Jeżeli zalecone badania burzą plan - konieczne jest drugie spotkanie na którym wyznaczone zostaną modyfikacje pierwotnych założeń. Wtedy precyzujemy datę zabiegu i wypisuje receptę na leki osłaniające oraz wydaje zalecania przedzabiegowe.

 

 2. ZABIEG CHIRURGICZNY

 

Podczas tego etapu implanty (lub implant) zostają umieszczone w specjalnie spreparowanych za pomocą wierteł łożach kostnych i zaszyte płatem dziąsła. Zabieg najczęściej przeprowadzany jest w znieczuleniu miejscowym.

 

Bezpośrednio po zabiegu (kilkanaście godzin) mogą wystąpić bóle w miejscach wszczepionych implantów wynikające z uruchomienia przez organizm naturalnych procesów zapalnych. Dlatego stosujemy odpowiedni antybiotyk i ewentualnie doustne leki przeciwbólowe. Ważną sprawą jest aby po zabiegu implanty nie były uciskane ani poruszane, dlatego nasi pacjenci proszeni są o stosowanie odpowiedniej diety.

 

W okresie pooperacyjnym trzeba stosować najwyższy reżim higieny jamy ustnej (odpowiednie płukanie jamy ustnej, dieta, szczoteczki pozabiegowe).

 

3. ZDJĘCIE SZWÓW GOJĄCYCH

 

Etap ten to rutynowe zdjęcie szwów założonych podczas implantacji. Zwykle odbywa się po kilkunastu dniach po zabiegu.

 

 4 . ETAP PROTETYCZNY

 

Na tym etapie (po zintegrowaniu się implantów) z kością pacjenta (od 3 do 6 miesięcy) możemy wykonać pracę protetyczną. Tym samym kończymy leczenie implantologiczne.

 

IMPLANT NATYCHMIASTOWY W MIEJSCE ZĘBA!

 

Implanty natychmiastowe są najczęściej proponowane Pacjentom u których trzeba natychmiast usunąć zniszczony przez próchnicę, lub złamany ząb. Procedura jest dwuetapowa i polega na jednym zabiegu chirurgicznym podczas którego usuwamy zniszczony korzeń i po nieznacznym poprawienia kształtu miejsca po korzeniu szeregiem wierteł implantologicznych, zakładamy implant. Zawsze należy użyć biomateriału do wypełnienia naturalnych nieregularności zębodołu wobec implantu (dodatkowy koszt). Na implant możemy założyć koronę tymczasową z akrylu (wystarczająco dobrze imituje zęba), lecz to pogarsza warunki wygajania implantu, dlatego zalecam to tylko w przypadku zębów przednich. Następnie po czterech do sześciu miesięcy wykonuję koronę ostateczną z porcelany.

 

WARTO WIEDZIEĆ

 

1. Kto może mieć wszczepione implanty dentystyczne?

 

Implanty można wszczepiać wszystkim ogólnie zdrowym osobom dorosłym, posiadającym odpowiednią ilość i jakość kości w miejscu planowanego umieszczenia wszczepu:

 

  - osoby dorosłe - warunkiem podjęcia takiego leczenia jest zakończenie rozwoju i całkowite ukształtowanie kości szczęk.

 

  - osoby ogólnie zdrowe - ogólny stan zdrowia ma istotny wpływ na powodzenie leczenia; przebyte lub obecne choroby ogólne takie jak: nieustabilizowana cukrzyca, choroby nowotworowe, choroby krwi, osteoporoza, itp. mają negatywny wpływ na proces osteointegracji (wygajania implantu) i gojenie ran;

 

  - osoby posiadające odpowiednią ilość i jakość kości - prawidłowa, zdrowa tkanka kostna stanowi podłoże dla wszczepu, od jej ilości i jakości zależy w dużej mierze powodzenie leczenia. Problemem są: zanik wyrostka zębodołowego i niewystarczająca ilość miejsca dla wszczepu.

 

Nie są to jednak problemy nie do rozwiązania - z pomocą przychodzą nam w takiej sytuacji nowoczesne metody chirurgii przedimplantacyjnej.

 

 

2. Czy wszczepianie implantów jest bolesne?

 

Zabieg wszczepiania implantów jest przeprowadzany w znieczuleniu miejscowym - jest zatem bezbolesny. Natomiast dzięki delikatności i precyzji techniki operacyjnej jego uciążliwość dla pacjenta jest porównywalna do zabiegu ekstrakcji zęba.

 

 

3. Czy wszczepy mogą całkowicie zastąpić naturalne uzębienie?

 

Uzupełnienia oparte na wszczepach pozwalają na uzyskanie bardzo dobrego efektu estetycznego i skutecznego odtworzenia czynności żucia. Warto pamiętać, że uzupełnienia oparte na implantach są zdecydowanie najlepszym rozwiązaniem, ponieważ tylko one zapewniają pacjentowi trwały wynik leczenia, komfort użytkowania oraz są w stanie całkowicie zastąpić uzębienie naturalne.

 

 

4. Jakie komplikacje mogą wystąpić po zabiegu?

 

Prawidłowo przeprowadzony zabieg wszczepienia implantów, przy korzystnych warunkach ogólnych oraz panujących w jamie ustnej pacjenta nie niesie zwykle żadnego ryzyka. Powszechnie po zabiegu implantacji mogą pojawić się niewielkie, przejściowe dolegliwości bólowe oraz obrzęk tkanek miękkich. Aby nie dopuścić do wystąpienia poważniejszych powikłań, pacjenci przez kilka dni po zabiegu przyjmują antybiotyk.

5. Jaka jest trwałość implantów?

(ZALEŻY ONA OD SAMEGO PACJENTA!)

 

Sam implant jako taki jest bardzo trwały. Ponieważ jednak jest to wszczep umieszczony w żywym organizmie, część reakcji na obce ciało jakim jest implant, zależy od stanu organizmu użytkującego. Jeżeli w trakcie użytkowania wszczepu pojawią się u pacjenta jakieś czynniki ogólne, na przykład choroby lub nałogi, wówczas mogą mieć one negatywny wpływ na efekt integracji implantu.

 

Obecna wiedza pozwala jednak autorytatywnie stwierdzić  iż największym wrogiem osteointegracji jest nieodpowiednia higiena jamy ustnej! Właśnie tak , poprzez periimplantitis tracona przedwcześnie jest największa liczba implantów!

 

Inaczej wygląda kwestia części protetycznej. Jako element materialny może ona ulegać zużyciu, co wiąże się z koniecznością okresowej wymiany niektórych jej części (np. części z porcelany).

 

 

6. Czy higiena jamy ustnej jest ważna?

 

Higiena jamy ustnej odgrywa bardzo ważną rolę w powodzeniu leczenia implantologicznego. Jeżeli implanty dentystyczne mają długo spełniać swoją rolę, zadaniem pacjenta jest utrzymanie wzorowej higieny jamy ustnej. Zadanie to wymaga samodyscypliny i ścisłej współpracy z lekarzem, a zaczyna się tuż po zakończeniu zabiegu - przez 2 godziny nie należy jeść, a unikanie potraw gorących jest wskazane przez cały dzień.

 

Bardzo ważne jest unikanie palenia tytoniu (przynajmniej w ciągu 48 godzin po zabiegu), ograniczenie potraw sprzyjających gromadzeniu się płytki nazębnej. Jako że zanieczyszczenia gromadzące się wokół implantu, stanowiąc zbiorowisko bakterii, mogą doprowadzić do rozwoju zakażenia i w skrajnych przypadkach odrzucenia wszczepu, wskazany jest jak najszybszy powrót do delikatnego mycia zębów.

 

Pomocne w pielęgnacji jest 2-3 krotne w ciągu dnia płukanie jamy ustnej płynem dezynfekującym. To na początek, ale ważne jest by prawidłowa higiena jamy ustnej była utrzymywana przez cały okres korzystania z uzupełnień opartych na implantach. Sprzyja temu regularne zgłaszanie się na zabiegi profesjonalnego oczyszczania zębów, często łączony z wizytą kontrolną.

 

 

7. Jak na leczenie implantami wpływa palenie papierosów?

 

Palenie tytoniu pogarsza zdolności regeneracji tkanek, w związku z tym obniża istotnie szanse pozytywnego rokowania co do przyjęcia i długotrwałego utrzymania wszczepu. Zwiększa odrzucenie implantu czterokrotnie. Przyczynia się również do łatwiejszego odkładania się trudnych do usunięcia osadów na zębach i uzupełnieniach protetycznych.

 

8. Zalety i wady implantacji

Zalety:

 

  - brak konieczności szlifowania (czyli osłabienia struktury) zębów sąsiednich,

  - brak konieczności leczenia kanałowego tzw. zębów filarowych konieczne w przypadku stosowania mostów protetycznych,

  - komfort i wygoda użytkowania,

  - długotrwałość (nawet dożywotnia),

  - możliwość zastąpienia braku kilku zębów za pomocą 2 implantu,

  - uniknięcie zaniku kości, który następuję po usunięciu zębów,

  - przeciwdziałanie obniżeniu zwarcia i zachwiania prawidłowego funkcjonowania aparatu stomatognatycznego,

  - ułatwione zachowanie prawidłowej higieny jamy ustnej (możliwość czyszczenia jak w przypadku własnych zębów).

Wady:

 

  - leczenie droższe niż w przypadku innych rozwiązań,

  - czynniki wykluczające zastosowanie leczenia implantologicznego (choroby, czynniki miejscowe),

  - dłuższy czas leczenia niż w przypadku innych rozwiązań,

  - konieczność zabiegu chirurgicznego.

IMPLANTY